Međunarodni dan sestrinstva obilježila su na različite načine mnogobrojna sestrinska udruženja iz BiH: pokretanjem dobrovoljnih akcija mjerenja šećera u krvi i krvnog pritiska i edukacijom građana o zdravom životu, održavanjem stručnih predavanja za svoje članove ili organizovanjem konferencija.

Globalnoj kampanji koju je pokrenulo Međunarodno vijeće medicinskih sestara i tehničara (ICN) pridružila se i Fondacija fami kroz Projekat jačanja sestrinstva u BiH, zajedno sa medicinskim sestrama/tehničarima, studentima sestrinstva i građanima iz niza bh. gradova, zdravstvenih ustanova, fakulteta, sestrinskih udruženja, ministarstava zdravlja. I na taj način smo dali svoju podršku važnoj ulozi koju medicinske sestre/tehničari imaju u ostvarivanju jednog od ljudskih prava – prava na zdravlje.

Međunarodni dan sestrinstva se obilježava 12. maja svake godine u znak sjećanja na rođenje Florence Nightingale, engleske bolničarke i začetnice modernog sestrinstva u svijetu. Ovogodišnja tema i slogan glase: „Sestrinski glas za zdrav život – zdravlje je ljudsko pravo“.

Zdravlje, kao i mogućnost da se koriste zdravstvene usluge, je ljudsko pravo. Da bi se ostvarilo to pravo, neophodan je funkcionalan zdravstveni sistem koji je dostupan svima i primarno usmjeren na korisnike a ne na oboljenja ili ekonomske obzire. Medicinske sestre/tehničari su ključni za transformaciju zdravstvene zaštite i zdravstvenog sistema tako da niko ne bude zapostavljen i bez pristupa zdravstvenim uslugama.

U odnosu na druge zdravstvene radnike, medicinske sestre/tehničari provode najviše vremena sa svojim pacijentima i njihovim porodicama, pa su detaljno upoznati sa njihovim „životnim pričama“, tj. situacijom i okolnostima koje mogu uticati na njihovo zdravlje i boljitak. Svaki pacijent ima svoju priču a svaka priča imaju potencijal da unaprijedi zdravstveni sistem. Uvidi i znanje koje posjeduju medicinske sestre/tehničari mogu omogućiti da se preispita i unaprijedi način na koji funkcioniše zdravstveni sistem. Oni su ključna karika da se postigne da svi, bez obzira na to gdje su i kakvo je okruženje, mogu da ostvare pravo na zdravlje.

ICN poziva medicinske sestre/tehničare iz cijelog svijeta da podijele svoja iskustva. Prikazi slučaja trebaju se baviti nekim od Ciljeva održivog razvoja i potaknuti medicinske sestre/tehničare da uporede svoja iskustva sa drugima. Traže se interesantni i inovativni primjeri u kojima medicinske sestre i tehničari nalaze rješenja da osiguraju zdravstvenu njegu koja je dostupna, pristupača, priuštiva i prihvatljiva za sve. Prikazi slučaja se mogu poslati preko sljedećeg linka: https://2018.icnvoicetolead.com/become-a-voice-to-lead/share-your-story/. Mnogobrojne priče o sestrinskim inicijativama koje su stigle sa raznih krajeva svijeta možete već naći na veb stranici ICN-a: https://2018.icnvoicetolead.com/case-studies/.

 Želimo vam sretan Međunarodni dan sestrinstva!.