Da bi adekvatno brinuli o zdravlju građana iz svojih timova porodične medicine, medicinskim sestrama-tehničarima neophodna je sveobuhvatna edukacija iz polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici. Uz adekvatno teorijsko znanje, praktično iskustvo i kliničke vještine su najznačajniji segmenti njihovog profesionalnog razvoja.

Projekat jačanja sestrinstva u BiH je dosada podržao dodatnu edukaciju i obezbijedio medicinsku i računarsku opremu za 252 medicinske sestre-tehničara iz 14 bh. opština. Do sredine naredne godine biće obuvatićene medicinske sestre-tehničari iz  još osam bh. gradova. Obuku su vodili domaći predavači uz nekoliko stručnjaka iz Ženevskih univerzitetskih bolnica.

Osim toga,  projekat je podržao procjenu potreba za edukacijom, pripremu i implementaciju specifične obuke namijenjene istaknutim medicinskim sestrama-tehničarima, kako bi se proširila postojeća mreža domaćih edukatora i supervizora u oblasti polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici.

Paket za edukaciju edukatora o andragoškim vještinama u oblasti polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici sastoji se od 16 modula. Neke od oblasti obuhvaćenih ovom obukom su stilovi učenja odraslih, metode i tehnike treninga, grupna dinamika, planiranje i priprema treninga, komunikacijski procesi, itd.

Tokom jula i avgusta 2021 sedmodnevnu edukaciju edukatora u oblasti polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici, podijeljenu u dva dijela, je završilo ukupno 10 medicinskih sestara-tehničara iz četiri doma zdravlja: Derventa, Prnjavor, Teslić i Doboj. Obuka istog sadržaja će se nastaviti i u drugim domovima zdravlja u kojima ProSes podržava razvoj i unapređenje usluga zdravstvene njege u zajednici. Obogaćena mreža domaćih predavača će omogućiti daljnje širenje edukacije iz polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici i održivost dosada postignutih rezultata.

Također, pripremljen je i paket od sedam modula za edukaciju iz oblasti supervizije/mentorstva, te paket za edukaciju iz oblasti palijativne njege koja predstavlja značajan segment rada u zajednici. Edukacija iz ovih oblasti slijedi u narednom periodu takođe.