Javno obrazovanje u sestrinstvu

Pružanje kvalitetnih sestrinskih usluga zahtijeva obrazovane i kompetentne medicinske sestre. To se može postići jačanjem obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, što će se ostvariti kroz podršku reformi obrazovanja u javnim srednjim medicinskim školama, usklađivanje studijskih programa zdravstvene njege/sestrinstva sa standardima EU, izgradnju predavačkih kapaciteta pružanjem podrške diplomiranim medicinskim sestrama u pristupu drugom i trećem ciklusu obrazovanja, te izradom strategija za uvođenje specijalističkih programa u oblasti sestrinstva.

Šesti krug dodjele stipendija za master i doktorske studije zdravstvene njege

Šesti krug dodjele stipendija za master i doktorske studije zdravstvene njege je
završen ove godine dodjelom stipendija za 9 medicinskih sestara-tehničara.Tranzicioni plan za prilagođavanje kvalifikacija zaposlenih zahtjevima radnih mjesta u oblasti zdravstva

Na sjednici održanoj 10. februara 2022.
Vlada Republike Srpske upoznala se i usvojila je informaciju o izradi tranzicionog plana za
prilagođavanje kvlaifikacija zaposlenih zahtjevima radnih mjesta u oblasti zdravstva.Peti krug dodjele stipendija za master i doktorske studije zdravstvene njege

Peti krug dodjele stipendija za master i doktorske studije zdravstvene njege je završen ove godine dodjelom stipendija za 26 medicinskih sestara-tehničara.