Profesionalno okruženje medicinskih sestara i tehničara

Profesionalno okruženje medicinskih sestara/tehničara u Bosni i Hercegovini će se unaprijediti kroz uspostavljanje regulatornih mehanizama, koji, između ostalog, uključuju formiranje živog registra o sestrinskoj radnoj snazi, razvoj standrardnih operativnih procedura i obavezne sestrinske dokumentacije za sve nivoe zdravstvene zaštite, proširenje postojeće liste sestrinskih usluga, te podršku razvoju sestrinskih udruženja.

Edukacija medicinskih sestara-tehničara o komunikaciji

Komunikacija predstavlja jednu od osnovnih
vještina u zdravstvu, koja je danas prerasla ne samo u potrebu nego i u obavezu svakog zdravstvenog radnika.

Uspostavljanje informacionog sistema za praćenje sestrinske radne snage

Na sjednici održanoj
10. februara 2022. Vlada Republike Srpske upoznala se i usvojila je informaciju
o izradi informacionog sistema za praćenje sestrinske radne snage.

Kontinuirana edukacija i odgovor na krizu putem sestrinskih udruženja

Kontinurana edukacija je neophodna da se održe i unaprijede individualne kompetencije i poboljša praksa medicinskih sestara. Tu važnu ulogu imaju strukovna udruženja koja svojim članovima pružaju prilike za stručno usavršavanje.