Profesionalno okruženje medicinskih sestara i tehničara

Profesionalno okruženje medicinskih sestara/tehničara u Bosni i Hercegovini će se unaprijediti kroz uspostavljanje regulatornih mehanizama, koji, između ostalog, uključuju formiranje živog registra o sestrinskoj radnoj snazi, razvoj standrardnih operativnih procedura i obavezne sestrinske dokumentacije za sve nivoe zdravstvene zaštite, proširenje postojeće liste sestrinskih usluga, te podršku razvoju sestrinskih udruženja.

Uspostavljanje informacionog sistema za praćenje sestrinske radne snage

Na sjednici održanoj
10. februara 2022. Vlada Republike Srpske upoznala se i usvojila je informaciju
o izradi informacionog sistema za praćenje sestrinske radne snage.

Kontinuirana edukacija i odgovor na krizu putem sestrinskih udruženja

Kontinurana edukacija je neophodna da se održe i unaprijede individualne kompetencije i poboljša praksa medicinskih sestara. Tu važnu ulogu imaju strukovna udruženja koja svojim članovima pružaju prilike za stručno usavršavanje.

Obuke o zbrinjavanju hitnih stanja

Rano prepoznavanje srčanog zastoja i započinjanje reanimacije mogu značajno poboljšati stopu preživljavanja i kvalitet
života unesrećenih.