Latest ArticlesRAZGOVORI SA MEDICINSKIM SESTRAMA I TEHNIČARIMA

Sanela Kaknjo, diplomirana medicinska sestra, viši je zdravstveni tehničar u službi za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Svoje radno iskustvo bilježi od 24 godine.

Ranko Palačković glavni je tehničar Urgentnog centra UKC Republike Srpske. Diplomirao je na Fakultetu zdravstvene njege. Posjeduje bogato radno iskustvo od 38 godina i rado se sjeća
prvog zaposlenja 1985. godine.

Matijana Jurišić radi kao diplomirana medicinska sestra u Domu zdravlja Tomislavgrad i
doktorant na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru. Trenutno je zaposlena kao patronažna sestra u Službi za polivalentnu patronažu Doma zdravlja Tomislavgrad.