Latest ArticlesRAZGOVORI SA MEDICINSKIM SESTRAMA I TEHNIČARIMA

Borjana Petrović je glavna medicinska sestra u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnici „Srbija“ u Istočnom Sarajevu. Diplomirala je na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru 2007. godine. 

Elvedin Duran, glavni je medicinski tehničar Doma zdravlja JZU „Zdravstveni centar Brčko“, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Srednju
medicinsku školu završio je u Livnu, a Visoku zdravstvenu školu u Sarajevu 2005. godine.

Danijela Ovčina je diplomirana medicinska sestra,
rođena 1976. u Sarajevu. Diplomirala je na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu.

Žana Tomović glavna je medicinska sestra Ginekološko akušerkog odjeljenja bolnice Nevesinje. Završila je strukovne studije
zdravstvene njege na Medicinskom
fakultetu u Nišu.

Tridesetsedmogodišnji Mujo Trako, glavni je medicinski tehničar u JU Dom zdravlja Vitez.
Prve dane radnog iskustva bilježi sa 23 godine.

Gordana Danilović, diplomirana je medicinska
sestra. Radi u Domu zdravlja „Dr Jovan Rašković“ Mrkonjić Grad. Već 10 godina je glavna sestra u navedenom Domu zdravlja.

Sanela Kaknjo, diplomirana medicinska sestra, viši je zdravstveni tehničar u službi za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Svoje radno iskustvo bilježi od 24 godine.

Ranko Palačković glavni je tehničar Urgentnog centra UKC Republike Srpske. Diplomirao je na Fakultetu zdravstvene njege. Posjeduje bogato radno iskustvo od 38 godina i rado se sjeća
prvog zaposlenja 1985. godine.

Matijana Jurišić radi kao diplomirana medicinska sestra u Domu zdravlja Tomislavgrad i
doktorant na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru. Trenutno je zaposlena kao patronažna sestra u Službi za polivalentnu patronažu Doma zdravlja Tomislavgrad.