Latest Articles


Lične priče ProSes stipendista na
master i doktorskom studiju zdravstvene njege  

Amajla Ćamo 

Studentica II ciklusa zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu u Foči

Oduvijek sam željela biti medicinska sestra, a ljubav prema tom zanimanju sam nasljedila od svoje majke koja je bila babica. Volim slušati
ljude, pomagati im i tješiti ih. I pored stresa i drugih teškoća koje nosi ovaj posao, opet bih odabrala isto.

Amina Lučkin

Studentica III ciklusa na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu

Sestrinstvo nije posao, sestrinstvo je život.
Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji osim znanja i vještina, traži i ono najljepše u ljudskom biću - humanost i predanost.

Danijela Dobrovoljski

Studentica III ciklusa zdravstvenih studija na Medicinskom fakultetu u Banjaluci

Profesiju medicinske sestre sam odabrala jer
želim pomoći bolesnim i nemoćnim ljudima da unaprijede svoje zdravlje i kvalitetnije žive. Pružajući empatiju, stručnu pomoć i znanje stečeno tokom višegodišnjeg školovanja, mislim da značajno doprinosimo ozdravljenju
svakog pojedinca.

Dijana Banović

Studentica II ciklusa studija Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru

Potrebno je mnogo ljubavi, empatije i truda kako bi bili povezani sa zanimanjem medicinske sestre-tehničara i zavoljeli ga u potpunosti.
U ovom poslu uvijek postoji prostor za napredak i dodatno usavršavanje.

Dragica Marić

Studentica II ciklusa zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu u Foči

Tek deset mjeseci radim kao medicinska sestra.
Volim svoj poziv i odabrala sam ga zbog njegove humanosti. Onome ko se bavi njime omogućava da učini mnogo za pacijente i društvo u cjelini.

Đenita Hasanagić-Kozić 

Studentica II ciklusa studija zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru

Nakon već tridesetak godina radnog iskustva, planiram da prenosim znanje svojim kolegama i predajem na fakultetu. Istovremeno, želim da nastavim lično usavršavanje sve do kraja
radnog vijeka.

Enisa Velagić

Studentica II ciklusa studija zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru

Profesiju sam izabrala zbog njene posebnosti i izazova koje nosi, te mogućnosti da se
iskaže lična empatija prema bolesnom čovjeku.
Dosadašnji studij mi je proširio znanja iz socijalnih i komunikacijskih vještina, kao i iz same
kliničke njege.

Ivana Begić

Studentica II ciklusa studija zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru

Ovu profesiju sam izabrala jer veoma volim ljude. Činjenica da mogu pomoći bolesnima bila je moja vodilja. Obrazovanje je kontinuirani proces koji traje cijeli život. Tokom drugog ciklusa studija
stekla sam značajna iskustva i samopouzdanje u vještinama upravljanja ljudskim resursima i organizacije unutar sestrinske profesije.

Ivana Galić

Studentica II ciklusa studija zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru

Veliki dio djetinjstva sam zbog zdravstvenih problema nažalost provela u zdravstvenim ustanovama. Taj stresni period su mi pomogle lakše prebroditi upravo medicinske sestre. To je u meni probudilo želju da i ja jednog dana
pomažem drugima – lijepom rječju uljepšam dan i olakšam teške trenutke.

Ivana Milićević

Studentica II ciklusa studija zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru

Ovu profesiju sam odabrala prvenstveno zbog toga što volim pomagati onima kojima je to najpotrebnije. Za mene je ona ne samo
posao, već i poziv u kojem se osjećam sretno i ispunjeno.

Katarina Jerković

Studentica II ciklusa studija zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru

Volim pomagati ljudima, posebno bolesnima, pa
sam ovu profesiju izabrala radi osobnog ispunjenja. Nakon završetka studija,
nadam se pripravničkom stažu i zapošljavanju u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru.

Kenan Galijašević

Student III ciklusa zdravstvenih studija na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu

Profesiju sam odabrao isključivo iz ljubavi
prema ovom poslu. U toku dodiplomskog studija sam već bio uključen u nastavni
proces kao demonstrator, a nakon završetka magistarskog studija kao viši asistent.

Maja Abazović

Studentica II ciklusa zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu u Foči

Pomaganje ljudima i mogućnost zaposlenja su
presudili da odaberem sestrinstvo za profesiju. Tokom studija sam naučila mnogo, a najviše po pitanju upravljanja i koordinacije, posla kojim se bave nadzorne medicinske sestre.

Majda Hamzić

Studentica II ciklusa zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru

Da bi se neko bavio ovom profesijom, mora je
zaista voljeti. Za empatiju se kaže da je jedna od najljepših ljudskih osobina. Nažalost u mnogim ljudima ne postoji, ali kod medicinskih sestara mora biti.

Mirela Sušac

Studentica III ciklusa na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru

Ljubav prema sestrinstvu mi se javila još u
djetinjstvu. Ova profesija je posebna po tome što nam daje mogućnost, zapravo privilegiju, da pomognemo ljudima onda kada im je to najpotrebnije. Bez obzira na sve teškoće sa kojima sam se susrela tokom školovanja i rada, sebe ne mogu zamisliti u nekoj drugoj profesiji.

Mirjana Džajić

Studentica II ciklusa zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru

Od djetinjstva sam voljela pomagati ljudima oko sebe. Susjeda koja je radila kao medicinska sestra i povremene posjete zdravstvenim ustanovama su me dodatno privukle ovoj profesiji.

Mirna Radman

Studentica II ciklusa zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru

Za mene je ova profesija ne samo posao, već
poziv koji mi omogućava da se brinem za bolesnike, njegujem ih i ohrabrujem u teškim trenucima. Dok su mi mnogi govorili da je
teško i da se „ne isplati“, nisam odustajala.

Mirza Jahić

Student III ciklusa na  Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu

Ovu profesiju sam odabrao  zbog ljubavi prema ljudima, želji da pomognem onima sa zdravstvenim problemima i osjećaja koji
to donosi. Nakon studija planiram se izgraditi kao
predavač, a stečeno teorijsko i praktično znanje prenositi mlađim kolegama i koleginicama.

Oksana Memić

Studentica II ciklusa zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru

Uvijek me zanimalo šta to rade ljudi u bijelim uniformama. Posebno me fascinirao rad medicinskih sestara u operacionoj sali i jedinicama intenzivnog liječenja, jer sam
smatrala da je pun izazova i human.

Selma Sinanović

Studentica III ciklusa na
Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu

Za ovu profesiju sam se odlučila jer volim
raditi sa ljudima i pomagati im. Volim i istraživati, a na master i doktorskom studiju sam naučila puno upravo iz oblasti istraživanja, ali i drugih oblasti značajnih za moj svakodnevni rad.